Profesjonalne i obiektywne konsultacje lekarza-prawnika w sprawie błędów medycznych.

Co to jest błąd medyczny? jest to działanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, położnej, pielęgniarki, pielęgniarza czy też ratowników medycznych, powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, a nawet śmierć chorego.

Jako praktykujący lekarz znam procedury medyczne i potrafię ocenić w jakim momencie mógł wystąpić błąd, a jako prawnik potrafię go odpowiednio zakwalifikować.

Reprezentuję interesy pacjenta. Podchodzę do problemu z punktu widzenia chorego.

Pomagam w podjęciu kroków prawnych w celu wyegzekwowania od wszelkiego typu podmiotów:

  • odpowiedzialności karnej
  • odpowiedzialności zawodowej
  • odpowiedzialności cywilnej

Konstruuje pisma wszelkiego rodzaju:

  • zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez dany podmiot
  • pozwy sądowe
  • skargi do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej
  • skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
  • skargi do innych instytucji i podmiotów (np. dyrekcji szpitala, właściciela przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta)